Skip to Navigation

Vlastnosti

Zdvyžně posuvné dveře
  • stavební hloubka: 70 mm
  • počet komor: 4 komory
  • tepelná izolace: Uf= 1,9 W/m2K
  • zárubeň a dveřní práh s tepelně přerušeným mostem
  • dobrá hluková izolace použitím až 44mm silného izolačního skla
  • odolnost proti vloupání: do třídy odolnosti 2 (DIN V ENV 1627)
  • průvzdušnost a těsnost proti dešti hnaného větrem: do skupiny zatížení třídy 4 (DIN EN 12207/9A, DIN EN 12208)