Skip to Navigation

GENEO® - Progresivní okenní profil

1. Ultrastabilní pro budoucnost
GENEO® - vize ultrastabilního okenního profilu, bez ocelové výztuže, se stala realitou. Konstrukce profilu, dovedená k dokonalosti, nabízí společně s vysoce technicky vyspělým materiálem RAU-FIPRO® bezkonkurenční výhody při výrobě. Zesílené šroubovací kanály s přídavným příčným vyztužením IVS (integrovaný zesilovací systém), zabezpečují výbornou stabilitu. Zkouškami byla potvrzena třída odolnosti proti vloupání 2 bez přídavného ocelového vyztužení.

2. Jedinečná tepelná izolace
S hodnotou součinitele tepelného prostupu až do úrovně Uf = 0,85 W/m2K je GENEO® zárukou nejvyšší tepelné izolace a ve své třídě je tento systém absolutně jedinečný. A to i při nízké pohledové výšce od 115 mm. Použitím odpovídajících skel jsou okna z profilů GENEO® vhodné pro nízkoenergetické i pasivní domy.

3. Geniálně úsporný
GENEO® umožňuje hospodárné skladování a výrobu, manipulace je vzhledem k jeho až o 40 % nižší hmotnosti výrazně jednodušší.
Je nezávislý na cenách oceli. Má nový koncept těsnění s jednotným tvarem těsnících komor na vnější straně křídla a rámu. Šetří náklady i díky svařování bez přídavných přítlaků. Hloubka zasklívací drážky 66 mm je vhodná pro zasklení trojsklem.